Aan ex-werkgever betaalde schadevergoeding uit non-concurrentiebeding aftrekbaar

10 februari 2010

Een verbeurde boete wegens het overtreden van het non-concurrentiebeding bij een vorige werkgever kan in aftrek worden gebracht als negatief loon in de belastingaangifte over het jaar waarin de boete is betaald. De Hoge Raad heeft onlangs de gelijkluidende uitspraak van Hof Amsterdam uit 2008 bevestigd. Het hof had in de procedure vastgesteld dat de verplichting tot het betalen van een schadevergoeding voortvloeide uit de arbeidsovereenkomst met de toenmalige werkgever. Het non-concurrentiebeding maakte deel uit van die overeenkomst. Daarmee vond de verplichting tot betaling geheel en rechtstreeks haar oorzaak in de dienstbetrekking van de werknemer met de voormalige werkgever.

www.overnameadviseur.com

Vaststelling gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder bij houdster-werkmaatschappijstructuur

Rechtbank Den Haag heeft onlangs een uitspraak gepubliceerd over de hoogte van het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder (dga) in een houdster-werkmaatschappijstructuur. Het is een nogal feitelijke uitspraak. Gezien de aard en uiterst beperkte omvang van de werkzaamheden van de dga voor de houdstervennootschap (1% van de totale arbeidstijd) vond de rechtbank een gebruikelijk loon van € 500 per jaar passend. Voor het gebruikelijk loon voor de werkmaatschappij sloot de rechtbank aan bij het cao-loon voor een meewerkend voorman of hoofduitvoerder in de bouwsector. Uit deze vergelijking bleek dat de in 2001 tot en met 2005 daadwerkelijk uitbetaalde lonen aan de dga in vier van de vijf jaren zelfs hoger was geweest dan het hoogste cao-loonbedrag uit die periode. Hieraan verbond de rechtbank de conclusie dat het betaalde loon in de hele periode 2001-2005 niet te laag was geweest en dat een correctie op grond van de gebruikelijkloonregeling niet op zijn plaats was.

www.overnameadviseur.com