Archive for the ‘concurrentiebeding’ Tag

Aan ex-werkgever betaalde schadevergoeding uit non-concurrentiebeding aftrekbaar

10 februari 2010

Een verbeurde boete wegens het overtreden van het non-concurrentiebeding bij een vorige werkgever kan in aftrek worden gebracht als negatief loon in de belastingaangifte over het jaar waarin de boete is betaald. De Hoge Raad heeft onlangs de gelijkluidende uitspraak van Hof Amsterdam uit 2008 bevestigd. Het hof had in de procedure vastgesteld dat de verplichting tot het betalen van een schadevergoeding voortvloeide uit de arbeidsovereenkomst met de toenmalige werkgever. Het non-concurrentiebeding maakte deel uit van die overeenkomst. Daarmee vond de verplichting tot betaling geheel en rechtstreeks haar oorzaak in de dienstbetrekking van de werknemer met de voormalige werkgever.

www.overnameadviseur.com