Archive for the ‘DGA’ Tag

Vaststelling gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder bij houdster-werkmaatschappijstructuur

Rechtbank Den Haag heeft onlangs een uitspraak gepubliceerd over de hoogte van het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder (dga) in een houdster-werkmaatschappijstructuur. Het is een nogal feitelijke uitspraak. Gezien de aard en uiterst beperkte omvang van de werkzaamheden van de dga voor de houdstervennootschap (1% van de totale arbeidstijd) vond de rechtbank een gebruikelijk loon van € 500 per jaar passend. Voor het gebruikelijk loon voor de werkmaatschappij sloot de rechtbank aan bij het cao-loon voor een meewerkend voorman of hoofduitvoerder in de bouwsector. Uit deze vergelijking bleek dat de in 2001 tot en met 2005 daadwerkelijk uitbetaalde lonen aan de dga in vier van de vijf jaren zelfs hoger was geweest dan het hoogste cao-loonbedrag uit die periode. Hieraan verbond de rechtbank de conclusie dat het betaalde loon in de hele periode 2001-2005 niet te laag was geweest en dat een correctie op grond van de gebruikelijkloonregeling niet op zijn plaats was.

www.overnameadviseur.com